Certyfikaty i szkolenia

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ochrony danych osobowych.Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2015, podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usłguowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do umowy ubezpieczenia ma zastosowanie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008r.. NR234, poz. 1576).
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu "Rachunkowość organizacji pozarządowych"Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2012, podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usłguowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do umowy ubezpieczenia ma zastosowanie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008r.. NR234, poz. 1576).Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2017, podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usłguowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do umowy ubezpieczenia ma zastosowanie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008r.. NR234, poz. 1576).
Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na księgowych bilansistów.Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rok 2013, podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usłguowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do umowy ubezpieczenia ma zastosowanie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008r.. NR234, poz. 1576).