Zaoszczędź 360 000 zł w 20 lat

Firma bez ZUS – kompedium wiedzy
Czy wiesz, że prawie 18 000 zł rocznie wydajesz na składki ZUS, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą? Ta kwota zostanie w Twojej kieszeni, jeżeli przekształcisz działalność w spółkę z o.o. Sprawdź, jak możesz zaoszczędzić na składkach ZUS i przeznaczyć więcej pieniędzy na rozwój swojej firmy lub odłożyć je z myślą o swojej przyszłej emeryturze.

Koszty miesięczne

Jednoosobowa działalność gospodarcza
VS
spółka z o.o.

Porównaj koszty i oszczędności i sam zdecyduj, czy warto szczegółowo zgłębić temat.

Załóż spółkę z o.o.

Zaoszczędź 360 000 zł w 20 lat

Rosnące koszty

Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma odzwierciedlenie w wysokości składek ZUS. Od 2020 r. przedsiębiorcy muszą przygotować się na wyższe niż dotychczas składki. Ci, którzy są na „dużym ZUS-ie” zapłacą ok. 1 430 zł, czyli ok. 115 zł więcej niż w 2019 r. Mimo tak wysokich kwot odprowadzanych co miesiąc do ZUS, przedsiębiorcy wcale nie mogą liczyć na wysokie emerytury w przyszłości – prognozy nie są optymistyczne i wielu przedsiębiorców po osiągnięciu wieku emerytalnego może pobierać świadczenie w minimalnej wysokości, czyli ok. 1 000 zł.

Drastyczne podwyżki składek ZUS zmuszają do poszukiwania oszczędności. Mimo że od stycznia 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki ZUS liczone od uzyskiwanego dochodu, to w dalszym ciągu będą one dla wielu przedsiębiorców dużym obciążeniem finansowym. Jest jednak sposób, by legalnie ominąć konieczność płacenia składek ZUS – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą przekształcić ją w spółkę z o.o.

 

Nowe oszczędności

Chcesz wiedzieć, jak przez 20 lat zaoszczędzić 360 000 zł? Chcesz sam zatroszczyć się o swoją emeryturę, inwestując w nieruchomości lub pomnażając oszczędności na lokacie? Kwota 360 000 zł z powodzeniem wystarczy, by stworzyć sobie solidne zaplecze finansowe z myślą o emeryturze. Co więcej, jest ona w Twoim zasięgu – wystarczy, że przekształcisz prowadzoną firmę we wspomnianą już spółkę z o.o. To całkiem proste, a w dopełnieniu wszelkich formalności, w tym prowadzeniu księgowości, możemy Ci pomóc!

Jak to zrobić?

Zmiana formy prawnej działalności

Jednoosobowa działalność gospodarcza sprawdza się do pewnego momentu. Gdy firma się rozwija i z czasem przybywa jej klientów i pracowników, pojawia się kwestia Twojej odpowiedzialności majątkowej jako właściciela (odpowiadasz za zobowiązania całym swoim majątkiem). Jeżeli dodać do tego konieczność opłacania wysokich składek ZUS, warto rozważyć zmianę formy prawnej działalności. Może ona odbyć się na kilka sposobów:

wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki

Jest to sposób korzystny pod względem podatkowym (unikniesz konieczności uiszczenia podatku VAT od sporządzonego spisu z natury).

o

Zamknięcie prowadzonej działalności i założenie spółki

Jest to szybki i najtańszy sposób, ale konieczne będzie opodatkowanie dochodu uzyskanego ze zbycia majątku firmy. Najkorzystniej jest to zrobić przez eKRS.

+

przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Jest to proces kosztowny (dokumenty będą musiały zostać poświadczone notarialnie), ale z drugiej strony spółka może korzystać ze wszystkich posiadanych przez przedsiębiorcę koncesji czy zezwoleń.

Porównanie

Zalety
i wady

jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z o.o.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zalety:

 • uproszczona księgowość
 • niskie koszty prowadzenia księgowości
 • możliwy podatek liniowy (19%) lub lub progresywny (17% i więcej)
 • łatwy dostęp do pieniędzy
 • ubezpieczenie zdrowotne w ramach opłacania składek ZUS
 • możliwość odliczenia kosztów ubezpieczenia zdrowotnego od podatku dochodowego

Wady:

 • z roku na rok coraz wyższe składki ZUS
 • minimalna emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego
 • pełna odpowiedzialność finansowa

Koszty księgowości:

 • 200 zł netto do 20 dokumentów księgowych

Spółka z o.o.

Zalety:

 • ograniczona odpowiedzialność finansowa
 • dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (do wyboru kilka opcji)
 • brak składek ZUS
 • wyższa emerytura – wystarczy samodzielnie inwestować pieniądze dotychczas przeznaczone na składki ZUS
 • możliwość pozyskania kapitału na dalszy rozwój

Wady:

 • sformalizowana księgowość
 • wyższe koszty prowadzenia księgowości
 • sformalizowany dostęp do swoich pieniędzy

Koszty księgowości:

 • 500 zł netto do 20 dokumentów księgowych

Nadal masz pytania?

Oto odpowiedzi na najważniejsze z nich

Spółka z o.o. – co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

PJedno z częściej pojawiających się pytań przy przekształcaniu działalności w spółkę dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Przedsiębiorca odprowadzający co miesiąc składki do ZUS podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Może zatem „bezpłatnie” korzystać z publicznej opieki zdrowotnej. Jak jest w przypadku spółki?

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowany jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Inaczej mówiąc, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Gdy jednak wspólników jest więcej, to – zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych – nie podlegają oni obowiązkowym ubezpieczeniom.

Jeżeli zależy Ci na dostępie do publicznej opieki medycznej, możesz:

 • Zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez najbliższą osobę, czyli żonę lub męża. To rozwiązanie, jeżeli Twój współmałżonek pracuje na etacie, jest zleceniobiorcą lub osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i nie myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej. Zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje pracodawca lub urząd pracy poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji.
 • Podpisać ze spółką umowę cywilnoprawną opiewającą na kwotę np. 100 lub 200 zł lub umowę o pracę na 1/10 etatu. W ten sposób również zyskujesz ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość wynagrodzenia czy wymiar pracy nie ma znaczenia dla nabycia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego. To również rozwiązanie tańsze niż opłacanie wszystkich składek ZUS. W październiku, listopadzie i grudniu 2019 r. dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne kosztowało 463,51 zł za każdy miesiąc.
 • Kupić 1 ha ziemi rolnej i zostać płatnikiem KRUS. Jak można przeczytać na stronie internetowej Krus.gov.pl wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne do 50 ha w II, III i IV kwartale 2019 r. i I kwartale 2020 r. wynosi 408 zł.

Możesz też skorzystać z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Na polskim rynku od dawna działają firmy oferujące pakiety medyczne. Ich ceny zaczynają się od ok. 600 zł rocznie i rosną wraz z rozszerzaniem zakresu usług. Najdroższe pakiety kosztują ok. 1 800 zł za rok (ok. 150 zł miesięcznie).

Spółka z o.o. a brak ZUS-u – jak to zrobić mądrze?

Przekształcasz działalność gospodarczą w spółkę i – by nie płacić składek ZUS – zamierzasz przekazać 1 proc. udziałów bliskiej osobie? Możesz spodziewać się, że to działanie zakwestionują pracownicy ZUS, a Ty otrzymasz wezwanie do zapłaty.

Jeżeli chcesz uniknąć tego scenariusza, wystarczy, że przekażesz bliskiej osobie więcej udziałów, np. 30-40 proc. W ten sposób ZUS nie będzie miał podstawy, by twierdzić, że przekazanie udziałów miało na celu ominięcie konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wyglądają formalności w spółce z o.o.?

W spółce z o.o. formalności jest więcej niż w jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółka jest odrębnym bytem, dlatego właściciel (właściciele) muszą pamiętać o tym, by:

 • udokumentować każdą wypłatę środków,
 • wszelkie zmiany (np. adres, członka zarządu w spółce) zgłaszać do KRS – ułatwieniem jest możliwość załatwienia sprawy na kilka sposobów, np. listownie lub elektronicznie,
 • dopełnić obowiązki sprawozdawcze.

Chcesz skorzystać z pomocy specjalistów, by mieć pewność, że postępujesz prawidłowo? Skontaktuj się z nami – zadbamy o księgowość Twojej firmy. Mimo że obowiązków jest więcej niż przy jednoosobowej działalności gospodarczej, chętnie Cię poprowadzimy i pomożemy.

Jak wypłacić pieniądze ze spółki z o.o.?

Wypłata pieniędzy ze spółki może odbyć się na kilka sposobów – udziałowcy mogą wypłacić środki finansowe na podstawie:

 • dywidendy,
 • podpisanej umowy o pracę ze spółką (jest to podstawa do wypłaty wynagrodzenia),
 • ustanowienia wynagrodzenia dla prezesa bądź członka zarządu,
 • wystawionej faktury z prowadzonej działalności gospodarczej.

Od każdej wypłaty konieczne jest odprowadzenie podatku. W praktyce każda osoba, która zdecydowała się na rynku funkcjonować w ramach spółki z o.o., musi zmierzyć się z podwójnym opodatkowaniem. W znalezieniu korzystnego rozwiązania, które pozwoli uniknąć podwójnego opodatkowania, pomóc może księgowa. Powierzając na prowadzenie księgowości spółki z o.o., możesz liczyć na pełne wsparcie – podpowiemy korzystne rozwiązania, dzięki którym unikniesz podwójnego opodatkowania.

Jaki podatek trzeba zapłacić od wypłat w spółce z o.o.?

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT) w wysokości 19 lub 9 proc. (w zależności od wartości sprzedaży brutto). Dodatkowo opodatkowane są wszystkie wypłaty (w wysokości 19 proc.), których dokonują wspólnicy spółki (tzw. dywidendy).

Co oznacza ograniczona odpowiedzialność finansowa w spółce z o.o.?

Między spółką a jej właścicielem (właścicielami) nie ma jedności, jaka występuje w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponieważ spółka ma własny majątek, odpowiedzialność właściciela (właścicieli) jest ograniczona. Wspólnicy – jeżeli nie są członkami zarządu spółki – ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, a dokładniej do wysokości wniesionych wkładów.

Może zdarzyć się, że egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Aby chronić wierzycieli, ustawodawca w tej sytuacji przewiduje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu. Odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona – wystarczy, że członek zarządu udowodni, że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został złożone w wymaganym terminie, a uwolni się od odpowiedzialności. Inaczej mówiąc, egzekucja z majątków osobistych członków zarządu może zostać przeprowadzona wyłącznie w niektórych przypadkach.

Jak wygląda księgowość w spółce z o.o.?

Spółki z o.o. mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Dla osoby prowadzącej księgi rachunkowe oznacza to, że więcej czasu spędzi ona nad formalnościami. W przypadku spółki z o.o. wymagane jest:

 • sprawdzenie każdego dokumentu pod względem formalnym, a następnie przypisanie go do jednej z kategorii kosztów, np. energia elektryczna,
 • rozliczanie wyciągów bankowych – osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg musi otrzymywać wyciągi bankowe, by sprawdzić, czy każda pozycja na wyciągu ma pokrycie w dokumentach,
 • składanie co roku sprawozdania finansowego (rachunku zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowych).

Z tego względu koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych są wyższe niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ile kosztuje księgowość w spółce z o.o.?

W naszym biurze rachunkowym za prowadzenie pełnej księgowości klienci płacą 500 zł miesięcznie (do 20 dokumentów i dodatkowo 60 zł za każde kolejne 10 dokumentów). Opłata za sporządzenie rocznego sprawozdania księgowego jest naliczana osobno i wynosi 500 zł.

Chcesz powierzyć nam prowadzenie ksiąg rachunkowych swojej spółki? Skontaktuj się z nami, a omówimy szczegóły. W naszym gronie są doświadczeni specjaliści, na co dzień zajmujący się kompleksową obsługą księgową firm.

Co się dzieje ze spółką po śmierci wspólnika?

Śmierć wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki z o.o. – prawa i obowiązki zmarłego wspólnika wchodzą do masy spadkowej (dziedziczenie na zasadach ogólnych). Takie rozwiązanie jest podyktowane faktem, że posiadanie udziałów w spółce oznacza jedynie prawo do udziału w zyskach.

Od strony formalnej bardzo istotne jest to, że nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł. Inaczej mówiąc, przy dziedziczeniu zastosowanie ma rozwiązania analogiczne jak przy sprzedaży części udziału. Każdy ze wspólników może też przygotować spółkę na sukcesję – wystarczy, że sporządzi testament, w którym określi do kogo będą należeć jego akcje po jego śmierci.

Jak zamyka się spółkę z o.o.?

Zamknięcie spółki sp. z o.o. może być kłopotliwe – konieczne jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Pierwszym jego etapem jest sporządzenie uchwały o rozwiązaniu spółki (od tego momentu do nazwy spółki dopisuje się „w likwidacji”). Następnie konieczne jest podjęcie uchwały o powołaniu likwidatorów (mogą to być np. członkowie zarządu). Na likwidatorach ciąży szereg obowiązków – muszą:

 • przygotować bilans otwarcia likwidacji spółki,
 • złożyć stosowny wniosek do KRS (tzw. pierwszy wniosek do KRS),
 • wezwać wszystkich wierzycieli (poprzez stosowne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym),
 • zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o prowadzonym postępowaniu likwidacyjnym,
 • zamknąć interesy spółki i sporządzić sprawozdanie likwidacyjne,
 • po podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i likwidacji spółki ponownie złożyć wniosek do KRS (o wykreślenie, tzw. drugi wniosek do KRS).

Dobrą wiadomością jest jednak, że postępowanie likwidacyjne nie jest jedyną drogą, by zamknąć spółkę z o.o. – wspólnicy mogą również sprzedać posiadane udziały.

Jak zadbać o emeryturę wyższą niż wypłacana przez ZUS?

O problemach ZUS słyszał każdy. Jeżeli znalazłeś się w grupie przedsiębiorców, którym przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę będzie się opłacać, pozostaje jeszcze kwestia samodzielnego zadbania o swoją emeryturę. Możliwości jest kilka – pieniądze zaoszczędzone na składkach możesz:

 • wpłacać na tzw. III filar, np. IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) czy IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
 • gromadzić na oprocentowanym koncie oszczędnościowym, a następnie – po zebraniu odpowiedniej kwoty – ulokować w nieruchomości,
 • pomnażać na lokatach bankowych lub inwestując w alternatywne instrumenty inwestycyjne (np. złoto, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie).

Plan inwestowania odłożonych środków warto omówić ze specjalistą – doradcą finansowym, który pomoże Ci w stworzeniu portfela inwestycyjnego. Pamiętaj, że lokowanie pieniędzy w różne instrumenty inwestycyjne jest niezbędne, by ograniczyć ryzyko.

Co z emeryturą?

Liczby nie kłamią

Można polemizować, która forma jest lepsza w prowadzeniu działalności, ale liczby obrazują pewne fakty lepiej niż tysiąc słów:

PLN

Tyle jesteś w stanie odłożyć przez 20 lat, by samemu zadbać o środki na emeryturze.

%

minimalnej emerytury

Tyle wyniesie wypracowany kapitał minimalnej emerytury po 20 latach na działalności gospodarczej.

Przydatne linki

Nie dla wszystkich

Czy spółka z o.o. jest dobrym rozwiązaniem dla każdego?

Mimo że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. pozwala uniknąć wysokich składek ZUS, nie jest to rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy. Korzyści płynących z przekształcenia nie uzyskają:

 • przedsiębiorcy chcący prowadzić jednoosobową spółkę z o.o. – wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, czyli musi płacić składki ZUS w pełnej wysokości,
 • początkujący przedsiębiorcy – mogą korzystać z wielu ulg, które przysługują początkującym przedsiębiorcom (ZUS na start, czyli 6 miesięcy bez składek oraz „mały” ZUS przez kolejne 24 miesiące).

Za kilka miesięcy będziesz płacił „duży” ZUS? Skontaktuj się z nami już dziś – wspólnie sprawdzimy, czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. będzie dla Ciebie opłacalne!

Szukasz pomocy?

Skontaktuj się z nami!

Nasi specjaliści pomogą w każdym aspekcie:

Odpowiedzi na wszelkie pytania

W naszym biurze rachunkowym dowiesz się o wszystkich niezbędnych aspektach związanych ze spółkami z o.o.

Zakładanie lub przekształcenie w spółkę z o.o.

Pomożemy Ci założyć lub przekształcić spółkę z o.o. w szybki i ekonomiczny sposób.

Rozliczanie podatków

Nasi specjaliści od spółek prawa handlowego zajmą się całkowicie sprawami podatkowymi, księgowymi i kadrowymi.

Napisz do nas

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6 + 7 =

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, w związku z wysyłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie przedmiotowych danych jest wyłącznie dobrowolne, jednak niezbędne do przetworzenia zapytania. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich sprostowania, przeniesienia danych, żądania usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), lub cofnięcia zgody.
Administratorem danych osobowych jest Chabu Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź, NIP 7262621385, KRS: 0000349310. Nasze dane kontaktowe: e-mail: kontakt@biurorachunkowemarka.pl, telefon: 42 209 28 28.

Biuro rachunkowe Marka

ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź
+48 42 209 28 28