Kadry i płace

oraz outsourcing usług i obsługi kadrowo płacowej

Oferujemy pełną obsługę działu kadr małych, średnich i dużych firm. Nasza oferta obejmuje działania związane z obsługą kadr i płac w przedsiębiorstwach o różnorodnym profilu działania. Dostosowując się do potrzeb Klienta oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową, bądź wybranych jej elementów.

Pełna obsługa kadr i płac obejmuje działania związane z naliczaniem pensji pracowników, odprowadzaniem podatków do właściwych Urzędów Skarbowych oraz naliczaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dodatkowo obejmuje ona przygotowywanie pakietu dokumentów dla nowo zatrudnionych osób i zarządzanie aktami osobowymi pracowników.

Ponadto zajmujemy się reprezentowaniem firmy Klienta przed instytucjami kontrolnymi.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam spełniać wszystkie potrzeby kadrowo-płacowe Klientów. Odpowiednia logistyka i wykorzystanie w pracy nowoczesnych technologii pozwala nam zapewnić Państwu obsługę najwyższej jakości w rozsądnej cenie.

Decydując się na outsourcing usług kadrowo-płacowych zyskujesz:

 • oddelegowanie odpowiedzialności za działania firmie zewnętrznej,
 • brak obowiązku śledzenia dokonywanych zmian w prawie,
 • zwiększenie terminowości i jakości raportowania rozliczeń kadrowo-płacowych,
 • polepszenie przepływu informacji firmy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym,
 • ułatwienie otwarcia nowych oddziałów,
 • sprawną administrację płac i zatrudnienia,
 • zapewnienie poufności stosowanej w firmie polityki wynagradzania pracowników.
Wynagrodzenia

 • Sporządzanie list wynagrodzeń zasadniczych
 • Sporządzanie list wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych itp.
 • Obliczanie stawki wynagrodzenia na podstawie określonych rodzajów umów,
 • Wyliczanie wynagrodzeń w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności,
 • Wyliczanie premii procentowej, nadgodzin i innych dodatkowych składników wynagrodzenia
 • Dokonywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników,
 • Obliczanie podatku dochodowego od dokonanych wypłat
 • Sporządzanie umów zleceń i rachunków do nich
Współpraca z Instytucjami i Administracja:

 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS,
 • Przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8B, IFT-1)
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań GUS dotyczących danych kadrowo-płacowych
 • Sporządzanie innych zaświadczeń i deklaracji,
 • Prowadzenie kartotek wynagradzania i zasiłkowych
 • Raportowanie wysokości wynagrodzeń , składek ZUS i należnych podatków,
 • Archiwizowanie dokumentów,
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika
 • Współpraca z inspektorem BHP i lekarzem w zakresie przeprowadzania szkoleń (instruktażowe, stanowiskowe, okresowe) oraz badań lekarskich (wstępne, okresowe)