Oferta biura rachunkowego MARKA

Książka przychodów i rozchodów

  • Własna działalność gospodarcza
  • Spółki cywilne
  • Ryczałt i zasady ogólne
Księgi handlowe

  • Spółki z o.o.
  • Spółki z kapitałem zagranicznym
  • Fundacje i stowarzyszenia
Kadry i płace

  • Teczki osobowe, badania lekarskie itp.
  • Wynagrodzenia i płace
  • Zaświadczenia dla pracowników itp.